ס.ב.ב מתכננים


אתר הבנייה מספר 1 בישראל* מאגר מעודכן של מאמרים ברישוי, בנייה, תכנון, איטום, בידוד ועוד* השתתף בפורום - שאל וענה על שאלות קוראים        בנה ביתך - מרכז המידע המקצועי בענף הבנייה בישראל        פורטל פלאנט בילדינג - אדריכלות, עיצוב ובנייה        


ריצוף וחיפוי דירת המגורים - מדריך למבקר

ס.דניאל - יועץ איטום, בידוד תרמי ואקוסטי ומערכות גמר בבנייה

 מבוא

ריצוף וחיפוי דירתנו לאחר גמר עבודות שלד, טיח, מערכות מיזוג, הסקה וחימום וכד', אינו עניין של מה בכך, קיימים גורמים שונים שקשה לאמוד אותם מראש, היבט המסרבל את ההכרעה, עלול לייקר את הביצוע ועוד.

מאמר זה נועד לסקר נקודות חשובות בהליך התכנון המוקדם, סוגי הריצוף, צורות ההנחה השונות, מערכות איטום ותשתיות, מצעי מילוי, עלויות ועוד פרמטרים חשובים לגבי הליך זה הכרוך בהוצאה כספית לא מבוטלת, כחלק מההוצאה הכוללת של בניית דירת המגורים.

ליקויי ריצוף בבנייה פרטית ו/או בבנייה חדשה הנרכשת מחברה או קבלן בנייה מהווים לאור ניסיוני בתחום ענף הבנייה חלק דיי נכבד מהליקויים הנטענים בדירות מגורים, הן פגמים באריחי החיפוי והריצוף והן בביצוע כושל של קבלני ביצוע בתחום ועוד.

קיימים תקנים רלבנטיים בנושא ריצוף וחיפוי דירות המגדירים ,כמתואר בהמשך המאמר, ביצוע והתייחסות לתקנים אלו לרבות לחוקי התכנון והבנייה, חוק המכר ועוד.התייחסות זו תמנע מאיתנו בעתיד התדיינות מיותרת עם חברת הבנייה וקבלני הביצוע עקב פגמים וליקויים בדירת המגורים וכד'.

סביר היה כי חברות הבנייה ו/או קבלני הבנייה ו/או קבלני הביצוע יתייחסו לנושא זה בחומרה יתרה, והרי הריצוף מהווה שכבת גמר לפנים דירת המגורים ומקנה לה את הטץ' הסופי, אך לא כך הדבר. במקרים רבים בהם הייתי מעורב, ליקויים ו/או פגמים בנושא זה היוו חלק נכבד מהליקויים הנטענים בדירת המגורים.

  
אחת התופעות השכיחות בנושא ליקויי בנייה, קשורה במישרין, לסוג האריחים, פגמים באריחים, ביצוע כושל ועוד.  עדיף לא לסמוך על קבלני הביצוע ו/או בקניית דירה חדשה, ולדרוש במפורש בהסכם הביצוע ו/או חוזה המכר, כי הריצוף יהיה מסוג א'. קיימים תקנים המוזכרים כולם ו/או בחלקם בהוראות החוק השונות כתקנים מחייבים, כל תקן כזה, גם במידה ולא הוכרז כרשמי, חובה ליישמו בתחום הספציפי. בכל מקרה שלגביו חל חוק המכר [דירות], מחייבים כל התקנים הישראלים, גם אם אינם רשמיים או מחייבים לפי הוראות חוק אחרות, בכל הנוגע למלאכות או מוצרים.

באחד המקרים בהם הייתי מעורב כמומחה בתחום, החליטה אחת מהחברות המובילות בתחום של הספקת אריחים ומרצפות לתקן על חשבונה ליקויים במרצפות סוג א' באמצעות תיקונים דנטאליים וכל זאת בניגוד לתקנים בנדון, ת"י 6 הדן בהרחבה בליקויי מרצפות. אין לי כל ספק כי מקרה זה ידון בערכאות משפטיות עקב סירובה של החברה להודות באחריותה.

ריצוף וחיפוי דירת המגורים

קיימים תקנים ישר
אליים, [ת"י] ביחס למרצפות כשהדגש מתייחס לטיבן ועמידותן של המרצפות. בסוג א' אסור שיראו לעין חומרי סתימה או בטון על פני האריח. המרצפות גם צריכות להיות נקיות מתפרחת, שהן כתמים של מלחים ממסים, וחומרים אחרים כמו פיסות עץ או חלקי רסיסי אבן [אגרגטים] בולטים וחריגים. מהסברים אלה ניתן להבין מדוע אין להסתפק בתו התקן ויש לדרוש סוג א' ולא להכניס מרצפות מסוג ב' לסלון, לחדרי שינה או למטבח. קיימים גם תקנים לאריחי קרמיקה לחיפוי קירות ותקנים לאריחי קרמיקה לריצוף. אין להשתמש באריחי קרמיקה המיועדים לקיר למטרות ריצוף - הם ישברו במהירות רבה יותר.

בארץ קיים תקן לריצוף, ולהלן כמה מעיקריו: להכנת שכבת הטיט שמתחת לאריחים אין להשתמש בסיד, חיוני להשגיח על קיום הדרישה הלכה למעשה באתר. בתחום החיפוי חיוני למלא את המרווחים [המשקים] שבין המרצפות ברובע למניעת שקיעות וחדירת מים לתשתיות. בזמן אחסון האריחים לפני עבודת החיפוי יש להגן עליהם מפני גשם, אבק ונזקים אפשריים של פעולות הבנייה , לאחר הריצוף יש לכסות את המשטח להגנה מחומרי בניין ומזיהום. שבוע לפחות לאחר הריצוף יש לבצע ליטוש ראשוני באבן במטרה להסיר שאריות מלט. לאחר מכן מבצעים ליטוש סופי, ממלאים את המשקים שנותרו פתוחים ברובה ולאחר ייבוש מלטשים באבני ליטוש עדינות , שוטפים ומייבשים. רצוי לבצע עם סיום העבודות בבניין וכשהאריחים יבשים, טיפול נגד ספיגה והכתמה [ווקס] והברקה. כדאי להשגיח שאריחים פגומים לא יוצבו במרכז החדר אלא יוסתרו במקומות סמויים. לוודא שהפנלים הם מאותו הסוג והגוון של האריחים.

מצ"ב רשימת תקנים [ת"י], רשמיים ומחייבים בנושא, ריצוף, חיפוי, קרמיקה, ופסיפס.

ת"י 1861 חלק 4:כללים למדידה של עבודות בנייה : עבודות גמר-טיוח, ריצוף וחיפוי, צביעה ועבודות אבן.
ת"י 8:מוצרי בטון טרומיים לריצוף.
ת"י 6:אריחי רצפה מטראצו.
ת"י 1555 חלק 1:מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ .
 ת"י 1629:מערכות חיפוי רצפה באריחי רצפה מטראצו.
ת"י 314:אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף.
ת"י 4004 חלק 7:דבקים לאריחים: קביעת עובי רוחבי של דבקים צמנטיים ושל חומרי מילוי למשקים.
ת"י 1555 חלק 1: מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ
ת"י 1353:פסיפס מקרמיקה או זכוכית.

לקראת תחילת ביצוע העבודות מומלץ להתייחס לנושאים אלו:

1.לדרוש דוגמאות מכל סוגי המרצפות והאלמנטים האחרים אשר יהוו בסיס להשוואה עם המשלוחים השונים שיגיעו לאתר במשך העבודה.
2.הדוגמאות תהיינה מלוות בתעודות מתאימות של מעבדה מוכרת או תו תקן.
3.
יש לשמור את הדוגמאות במקום סגור ושמור, ולסמן אותן בסימן זיהוי שלא ניתן למחיקה או לזיוף.
4.
לוודא שהדוגמאות מתאימות לסיכומים עם האדריכל ולהוראות המפרט המיוחד או לכתב הכמויות.
5.
החומרים ישאו תו תקן או שישלחו לבדיקה במעבדה מתאימה אשר תתייחס לסוג החומר (א' או ב'), לשחיקה, למשקל הסגולי של האגרגט ושיעור גריסתו, למשקל של מ"ר מרצפות בהתאם למידותיהן, לעומס השבר, לתכולת הצמנט בשכבת המדרך. בדיקה כזו חיונית במקרה של ריצוף או חיפוי בשיש,עבורו אין תקן.
6.
לבדוק שפני האריחים השונים חלקים, מלוטשים עם מקצועות ישרים, נקיים, ללא פגמים ולדרוש את סילוקם של אלמנטים פגומים.
7.
לוודא עם האדריכל אם השיש (לציפוי קירות) חייב ליטוש והברקה או שהוא יכול להיות מנוסר בלבד, ותכנון מפורט של הריצוף. לוודא שחומרים המגיעים לאתר, ימוינו ויסודרו קרוב למקום יישומם, כדי להבטיח את אחידות המרקם והגוון של שטחים מוגדרים. 


8.לערוך הסכם עם קבלני הביצוע בתחום המגדיר את העלות הכוללת, לו"ז, שינויים תוך כדי ביצוע העבודה, אחריות עבור ביצוע, מחיר כולל עלות חומר ומחיר ללא עלות, [ככלל מומלץ לרכוש את האריחים באופן אישי ולא באמצעות קבלני הביצוע] וכד'.

קיימות מספר שיטות להנחת אריחים על
גבי המשטחים המיועדים לריצוף ועל גבי קירות:

1.ריצוף בקווים ישרים מהווה את השיטה הנפוצה ביותר. מומלץ לבצע חיפוי עם אריחים ו/או מרצפות מסוג א' בלבד לקבלת קווים ישרים. מומלץ לדאוג לביצוע משקים ברוחב מינימאלי של 2 מ"מ על מנת לבצע מילוי רובה בגמר ביצוע עבודות הרצף, [גם עפ"י ת"י].
2.
ריצוף באלכסון מהווה שיטה נוספת אך יקרה יותר בהשוואה לשיטה הרגילה עקב פחת גדול של חיתוך אריחים. גם עלות הרצף במקרה זה יקרה יותר.
3.
ריצוף בשיטת הבנייה כפי שבונים בלוקים. החיסרון, סיכוי סביר להופעת סדיקה במרכז האריחים עקב התפשטות והתכווצות של התשתיות/האריחים כתוצאה משינויי טמפרטורה ו/או עקב סדיקה במבנה המגורים המהווה תופעה דיי שכיחה במקומותינו.


 

מומלץ שאת הנחת הריצוף יבצע קבלן ריצוף מיומן  ומנוסה בעבודות אלו.

קיימות 2 שיטות לביצוע הנחת האריחים. השיטה הנפוצה היא ביצוע על
גבי מצע חול מיוצב כפוף לת"י 9261 והשיטה השנייה הנחת האריחים בהדבקה מלאה לתשתית מיוצבת, כגון:מדה, משטחי בטון, על גבי קירות חוץ, קירות פנים, חדרים רטובים ועוד.

אחת השיטות הנפוצות לאחרונה היא הנחת הריצוף על גבי תשתית קיימת, ריצוף ישן, ללא ביצוע עקירת הריצוף. קיימים מספר פרמטרים חשובים המחייבים התייחסות לפני ביצוע בשיטה זו על גבי ריצוף ישן, כגון:בדיקת התשתיות הקיימות ותקינותן, שינוי קווי תקשורת והזנה התייחסות למלבני דלתות ודלתות עקב גובה מצטבר של כ - 02 מ"מ, [עובי האריח וחומרי ההדבקה]. במידה וקיימים אריחים פגומים או שקועים מומלץ להחליפם לפני ביצוע ההדבקה.


 

בסוגי אבן שונים כגון: אבן חול, צפחה, שיש כורכר וכד' מומלץ להשתמש במלט לבן במידה והיישום מתבצע באמצעות טיט. במידה והביצוע מתבצע באמצעות הדבקה מומלץ לבדוק את סוג הדבק והשימוש בהתאמה להוראות היצרן.

ביישום אריחים בעלי ספיגות נמוכה במיוחד מומלץ להשתמש בהדבקה של האריחים ולא בשיטה הנפוצה. סוג הדבק והוראות השימוש בהתאמה להוראות היצרן.

ריצוף וחיפוי חדרים רטובים יש לבצע רק בגמר ביצוע מערכות אינסטלציה ודלוחין, ביצוע מערכות איטום ייעודיות, [לחץ כאן למדריך בנושא מערכות איטום בדירות מגורים] וביצוע הרבצה של טיח בטון על גבי הקירות. מומלץ לבצע איטום קירות באמצעות חומרי איטום על בסיס צמנטי, יישור הקירות וחיפוי באמצעות הדבקה. גם במקרה זה מומלץ להתייחס למרווחים בין האריחים למילוי רובה מותאמת בגמר ביצוע עבודות הריצוף והחיפוי.

ככלל, לא מומלץ להשתמש במצע סומסום בחדרים רטובים אלא ביצוע על גבי מצע חול מיוצב בלבד, [מלט וחול ביחס של 3/1]. ניתן גם בחדרים רטובים לבצע יציקה באמצעות מדה מתפלסת וביצוע הריצוף באמצעות דבקים ייעודיים.

חובה  לבצע מילוי רובה כפוף לת"י ת"י 4004 חלק 7- דבקים לאריחים: קביעת עובי רוחבי של דבקים צמנטיים ושל חומרי מילוי למשקים. קיימים מקרים בהם נמנעים ממילוי רובה בין האריחים. מומלץ בכל מקרה להתייחס למילוי רובה כחובה בחדרים רטובים ובמרפסות לא מקורות. הרובה מהווה מעבר לפן העיצובי חומר אטימה על מנת למנוע חדירת מים לתשתיות הריצוף ופגמים בעתיד של מערכות שונות עקב מצעים רטובים. סימני היכר לתשתיות רוויות במים הינם, תפרחת סידנית מעל קו גובה פנלים, [קפילאריות], ריקבון במלבני דלתות ועוד.

מצ"ב תמונות להמחשת נזקים כתוצאה מחדירת מים לתשתיות מתחת לפני החיפוי/ריצוף.


   

קיימים מספר סוגי רובה ליישומים שונים. מצ"ב אינדקס למוצרי איטום, דבקים רובה ועוד. לעיון לחץ כאן.

מומלץ להתייחס להכנת הרובה והניקוי בהתאמה להוראות היצרן. ככלל, מומלץ להתחיל לבצע את הניקוי בעוד הרובה לחה באמצעות ספוג רטוב. במשטחים מחוספסים דיי קשה לנקות את הרובה ולכן ניתן ליישם סרטי הדבקה בין המשקים.

ריצוף המדרגות מהווה חלק בלתי נפרד מביצוע ריצוף וחיפוי קירות. ככלל מקובל להשתמש בחומרים מותאמים לריצוף וחיפוי המדרגות. ביצוע חיפוי מדרגות בחומרים שונים מהווה עניין לטעם אישי שלנו ואין כללים בנושא זה למעט ביצוע עפ"י החוקים והתקנות.

המדרגות מורכבות מ 2 חלקים עיקריים:  הרום והשלח - השלח הינו משטח הדריכה של המדרגות  והרום מהווה את החלק האנכי המפריד בין משטחי הדריכה. ניתן לבצע את חיפוי המדרגות באמצעות לוחות מותאמים לגודל הרום והשלח ו/או באמצעות חיפוי של לוחות שיש ו/או אריחים שונים. הכלל במקרים אלו אינו שונה וחובה לבצע את המדרגות עפ"י החוקים והתקנות.

קיימים מספר פרמטרים אותם עלינו לקחת בחשבון לפני רכישת הריצוף לדירת המגורים. ככלל רכישת הריצוף מהווה אחוז נכבד מהתקציב לבניית הבית ופרט זה מומלץ לתכנן עוד בשלבים המוקדמים, בשלבי התכנון של האדריכל ו/או מהנדס הבניין. מומלץ בתכנון הראשוני של דירת המגורים לבקש מהאדריכל/המתכנן להכין מבעוד מועד כתבי כמויות ואומדנים בנושא זה על מנת להגדיר מראש את העלות הכוללת וחלק זה מהתקציב הכולל של דירת המגורים.

עלות רכישת האריחים אינה מסתכמת במחיר חומר הגלם בלבד, אלא בעלות ההובלה, עלות הרצף, עלויות חומרי התשתית/המצעים ו/או חומרי ההדבקה, עלות הרובה ועוד.

קיימים בתחום אין ספור דגמים ועיצובים שונים לחיפוי רצפה וקירות כשהעיצוב מהווה חלק מרכזי בתהליך הרכישה כל אחד על פי טעמו האישי.

ראשית מומלץ להגדיר את התקציב המיועד לרכישת הריצוף ולבקר באולמות התצוגה השונים, לערוך השוואות בין הספקים השונים לגבי סוגי הריצוף, אחריות, רמת שירות, הובלה לאתר ועוד.

קיימים הבדלים באריחי חיפוי לרצפה לבין אריחים לקירות. ככלל, מומלץ להתייחס לדרגת הספיגות והתחזוקה הנדרשת, רמת השחיקה של האריחים, חוזקו, סוג א' או ב', שיפולי פנלים חתוכים לפי מידה, [מומלץ באריחים יוקרתיים לחללים, כגון:סלון דירת המגורים],  הזמנת תוספת גדולה יותר על מנת לא להיקלע למצבים בהם נוצר מחסור מסיבות כלשהן ועוד פרמטרים שונים. ככלל מומלץ להתייעץ גם בנושא זה עם האדריכל לפני קבלת החלטות.

ריצוף חוץ וריצוף לגינת דירת המגורים - בריצוף חוץ כמו בריצוף פנים האפשרויות רבות ומגוונות הנקודות החשובות שכדאי להתייחס
אליהם בעת בחירת סוג הריצוף הוא מידת עמידותו מהכתמה ו/או פיגמנטים שונים, שחיקה, ותנאי מזג אוויר קיצוניים.

החומרים הנפוצים לריצוף הגינה הם משטחי בטון שהינו חומר בעל עמידות גבוהה בשחיקה וספיגות מים נמוכה. ניתן לשבץ במשטח תבליטים שונים ולשלב בנוסף אלמנטים שונים, כגון: אריחי פסיפס, אריחי זכוכית, ועוד.


   


           

משטח גרנוליט - אפשרות נוספת היא יציקת משטח גרנוליט, משטח בטון הכולל אגרגטים חזקים מעוגלים בצבעים וגדלים שונים. משטח הגרנוליט עמיד מאוד בפני שחיקה ואינו דורש תחזוקה שוטפת, מומלץ לתכנן את הביצוע והיישום בפועל עם תפרי הרפיה למניעת סדיקה בעתיד. קיים חיסרון בעת הרטבת המשטח היות ושכבת המדרך הופכת לחלקה יותר.

טרה-קוטה - אריחי קרמיקה לא מזוגגים מסוג טרה-קוטה רגישים להכתמה ומחייבים טיפול מונע. האריחים יכולים לשמש לריצוף מרפסת ולחיפוי מדרגות, קירות ועוד, תלוי בטעם האישי. בזמן הנחת האריחים מומלץ לבצע פוגות רחבות ברוחב של כ -10 מ"מ היות  ומידות האריחים אינן זהות ומילוי ברובה מותאמת.

אריחי גרניט פורצלן - סוג נוסף המיועד לחיפוי משטחים הינו אריחי פורצלן המצטיינים בספיגה נמוכה מאוד של מים ובעמידות גבוהה בפני שחיקה. בזמן הנחת האריחים מומלץ לבצע פוגות רחבות של כ -4 מ"מ ומילוי רובה מותאמת בגמר הביצוע.

אבני ריצוף משתלבות - אבנים משתלבות קיימות במגוון רחב של צורות וגימורים. האבנים חזקות ובעלות עמידות גבוהה אך נוטות לספוח נוזלים ופיגמנטים שונים הגורמות לשינוי המרקם של האבן במשך הזמן.

מרצפות טארצו - ריצוף באמצעות מרצפות טארצו הנפוצים בבנייה בדירות מגורים אינן מומלצות לריצוף מחוץ לדירת המגורים עקב ספיגותם הגבוהה יחסית ורגישותן להכתמה.

חשוב מאוד בעת הכנת התשתית לריצוף חוץ  להכין משטחים מיוצבים באמצעות כורכר כשהעדפה ביצוע משטח בטון ועליו לבצע את החיפויים השונים וכל זאת למניעת שקיעת המצעים במשך הזמן היבט שעלול לגרום להתפרקות החיפוי/ריצוף, סדקים ועוד.

לסיכום: האמור לעיל מתייחס לנקודות החשובות בנושא עבודות ריצוף וחיפוי בדירות מגורים. במידה ונתייחס להמלצות נוכל למנוע במרב המקרים הוצאות מיותרות, עוגמת נפש, פגמים בדירות המגורים, ובמקביל לכך שמירת ערכו של הנכס לאורך שנים ועוד.

ביצוע בהתאם להנחיות וההמלצות יקנה לדירת המגורים את הפן העיצובי עליו חלמנו עוד בשלבי התכנון של דירת המגורים ו/או לפני קנייתה מחברה או קבלן בנייה, [ניתן כיום בבנייה חדשה לבצע שינויים שונים בדירת המגורים כולל שינוי סוג הריצוף וגווניו עוד לפני הרכישה. חלקם הלא מבוטל של החברות יסכימו לכך ומומלץ להגדיר בהנחיות הביצוע לחברה המבצעת את הפרטים השונים ובכתב].

לפניות ותגובות:     

לפניות :sofird@zahav.net.il


ס.דניאל - מומחה ויועץ איטום בידוד תרמי ואקוסטי
חיפוש באתר
 לימודים וקורסים 
 מכללת בנה ביתך 
 א.א.מ. אתר האגודה חזרה לראש הדף


כתובת: פורטל "בנה ביתך": א' בן עזרא, ת"ד 150 זכרון יעקב 30951
טלפונים: א' בן עזרא - 6010262 052 , דוד כהן סקאלי - 5836800 050 , ס.דניאל - 7652117 050

תנאי שימוש [פרסום בפורטל בנה ביתך] [לוח מודעות] [הצעות ותגובות] [עמוד הבית שלי] 1997-2001 תורומש תויוכזה לכ ©